LIPRA, s.r.o.
Opavská 619/2, Liptovský Mikuláš, 031 04

IČO:       36416142
DIČ:       2021782741
IČ DPH:  SK 2021782741Konateľ:
PhDr. Zdenka LAPÁKOVÁ

Prevádzka:
Zápotockého 1232, Liptovský Mikuláš, 031 01

Mobil: +421 905 945 229

e-mail: lipra@lipra.sk,  lapakova@lipra.sk

Web: www.lipra.sk

www.lipra.sk © 2010 perieme a žehlíme za vás